Coop historia

Coop – Svensk Kooperation

Coop » Svensk Kooperation

120 år av samhällsansvar. Kooperativa Förbundet, KF, startade som en reaktion mot matfusk och orimliga priser. Vi blev snabbt den medvetna matkedjan för dem …

120 år av samhällsansvar – Coop

År 1991 såg Änglamark dagens ljus, men faktum är att redan ett par år tidigare så lades grunden till vad som idag är Sveriges grönaste varumärke. Det var …

Historia – Coop

Kooperativa Förbundet, vanligtvis förkortat KF, är en konsumentkooperativ ekonomisk förening som bildades 5 september 1899 på initiativ av Gerhard Halfred von …

Kooperativa Förbundet – Wikipedia

Butikerna drivs av konsumentföreningar. Sedan 1 januari 2022 ägs bolaget Coop Butiker & Stormarknader av Konsumentföreningen Stockholm. Coop har i sin helhet en …

Coop Sverige – Wikipedia

Coop Sverige – Wikipedia

KFs historiska uppslagsverk handlar om konsumentkooperationens historia med ett första nedslag redan år 1812. Det handlar om människor, butiker, platser, …

Historiskt uppslagsverk » KF – Kooperativa Förbundet

Historiskt uppslagsverk » KF

Så tänkte medlemmarna 1899 då Kooperativa förbundet (KF) bildades, utifrån behovet av billigare och bättre varor. Genom att starta konsumentföreningar, samordna …

Historia – KF

Historia » KF

1844: The Rochdale Society of Equitable Pioneers i Rochdale i England bildas och blir mönster för all kooperation. 1850: Det första kooperativa företaget …

Konsumentkooperationen år för år – Handelns Historia

Vi ska bygga en nordisk struktur med sikte på Europa! KFs nye vd Roland Svensson pekade ut den strategiska inriktningen vid KFs kongress 1992.

Kooperationen bildar Coop Norden – Handelns Historia

KF avyttrade sin andel i Coop Trading år 2012. Historia. Coop Norden.

Vi ska bygga en nordisk struktur med sikte på Europa! KFs nye vd Roland Svensson pekade ut den strategiska inriktningen vid KFs kongress 1992.

Coop Norden – Wikiwand

Coop Norden AB var ett svenskt aktiebolag som ägdes av konsumentkooperationer i Sverige, Norge och Danmark; svenska KF:s ägarandel var 42 procent, danska FDB:s 38 procent och norska Coop NKL:s 20 procent. Coop Norden ägde de tre dotterbolagen Coop Dagligvaruhandel, Coop Danmark och Coop Norge som ansvarade för driften av verksamheten i respektive länder. Sammanlagt hade de 1 082 butiker. Coop Norden avvecklades under 2007 och 2008 och butikskedjorna återfördes till de nationella kooperativa organisationerna. Många av Coop Nordens egna varumärken blev också nationella eller avvecklades. Kvar av det nordiska samarbetet finns det gemensamma inköpsbolaget Coop Trading A/S, i vilket den finländska S-gruppen också är delägare. KF avyttrade sin andel i Coop Trading år 2012.

Keywords: coop historia